Yatırım Danışmanlığı ve Kuruluş Hizmetleri

• Hedef teşebbüsle ilgili araştırma ve tespit.

• Şirket değerlemeleri.

• Yatırım teşvikleri araştırma ve başvuru.

• Yatırım fizibilite etüdleri.

• Yabancı müteşebbisler için şube ve irtibat bürosu açılışları.

• Her türlü şirket kuruluşu ve organizasyon.

• Şirketlerle ilgili birleşme,devir ve tasfiye işlemleri.

• Serbest bölgelerdeki kuruluşlar.

• Yabancı sermaye mevzuatı.

• Yap işlet devret projelerinin değerlendirilmesi.

• İş ortakları (Joint Venture) incelemeleri.

• Uluslararası ticaret,ithalat,ihracat rejimleri.

• Uluslar arası dahili para hareketleri.

• Yabancı Sermaye Yatırımına Yönelik Hizmetlerimiz: Türkiye`de yatırım yapmak isteyen, yabancı ülke vatandaşları ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları ile yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş şirket ve uluslararası kuruluşlar, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde gereken bildirimleri yerine getirmek şartıyla nakdi ve gayri nakdi sermaye ile ülkemizde yeni şirket kurmak, şube açmak veya menkul kıymet borsaları dışında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarından en az 10% hisse oranı yada aynı oranda oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmak suretiyle yatırım yapabilirler. Bu doğrultuda şirketimiz;

1. Yapılacak yatırımlarla ilgili ön fizibilite çalışmaları,

2. Kurulacak şirketin hukuki yapısı ve kuruluşları hakkında danışmanlık,

3. Yabancı yatırımcının risk ve kazanç dengesini belirlemeye yönelik analiz ve danışmanlık,

4. Şirket ve şube kuruluşlarında danışmanlık,

5. Türkiye’de ortak olunacak mevcut şirketlerin uluslar arası muhasebe standartlarına uygun bağımsız denetimleri,

6. İrtibat bürolarının kurulması ve her türlü izinlerinin alınmasına yönelik danışmanlık,

7. Çalıştırılacak yabancı personelin çalışma izinlerinin alınmasına ilişkin danışmanlık,

8. Kurulacak şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin Türk Vergi Mevzuatı hakkında hertürlü danışmanlık konularında hizmet vermektedir.