İleriye giden yolun nasıl olduğunu biz biliriz.

Grubun ilk firması 1981 yılında kurulan MED Turizm ve Ticaret A.Ş.’dir. Akabinde 1982 yılında sigorta alanında faaliyet gösteren ZED Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. kurulmuştur. 3568 sayılı yasanın çıkmasından sonra, kendi alanında üstün derecede bilgi ve tecrübeye sahip yeminli mali müşavirler tarafından MED YMM A.Ş. kurulmuştur. 1992 yılında MED Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., 2013 yılında DD Enerji Hizmetleri A.Ş., 2015 yılında MED MRI SMMM A.Ş. ve MED IDEA Bilgi Yönetimi ve Ticaret A.Ş., MED KD SMMM Ltd. 2023 yılında gruba eklenerek mevcut yapısını ortaya çıkarmışlardır.

YMM ve Bağımsız Denetim alanında faaliyet gösteren şirketlerin halihazırdaki Yönetim Kurulu Başkanı; kurucusu ve Sorumlu Ortak Baş Denetçisi Mehmet Erol DEMİRDÖVEN’dir. Grubun CIO’luğunu ikinci nesilden gelen Kağan DEMİRDÖVEN üstlenmektedir.

3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu gereğince gerçek ve tüzel kişilerin denetim ve tasdik işlemlerini yapmaktadır. Şirket “Bağımsız Denetim ve Vergi Danışmanlığı’’ başta olmak üzere çeşitli konularda denetim ve danışmanlık hizmeti veren Türkiye’nin kurumsal Bağımsız Denetim şirketlerinden biridir. Şirket ortaklarının çoğunluğu Maliye Bakanlığı’nda görev almış eski Hesap Uzmanı orijinli Yeminli Mali Müşavirlik belgesine haiz, kamu ve özel sektörde önemli bilgi ve tecrübe birikimine sahip ve konularında uzman kişilerdir.

MED GROUP, Moores Rowland’ın Türkiye ofisi olarak, Moores Rowland’ın sahip olduğu küresel bağlantıları yoluyla, sizlerin ihtiyaç duyabileceği tüm konularda dünyanın her yerinde destek sağlayabilmektedir.

Misyonumuz

MED GROUP Misyonu, üyelerinin en yüksek mesleki standartlara sahip işletmeleri, uygulanabilir yasalara ve gerektiğinde ticari normlara uygun düzenlemeleri dikkate alarak pratik ve doğrudan bir yaklaşımla desteklemelerini sağlamaktır.

Müşterilerimizin, küresel profesyonellik karmaşıklığına ve zorluğuna bir çözüm olarak en yüksek profesyonel standartları sunmak üzere tasarlanan güvenilir üyelerin küresel pratik iş önerilerine doğrudan bağlı olmasını sağlıyoruz.

Bununla birlikte, misyonumuz tüm dünyadaki liderlerimizin kapasitesini arttırmayı içerdiğinden, özellikle ne yapmayı seçtiğimiz ve nasıl seçtiğimiz konusunda özel bir endişe verdiğimizden, uluslararası standartlara uygun profesyonelleştirilmiş hizmetler sunmaya inanıyoruz. teslim et.

MED GROUP üyeleri, dünyanın dört bir yanından gelen üyelerin daha iyi ilişkileri çekmek ve şekillendirmek için çalıştıkları gelecek nesiller için ödüllendirici bir kariyere sahip profesyonelleri tanıtmak için uluslararası bağlantılarına güveniyor.

MED GROUP, dünyanın dört bir yanındaki üyeleri, ortakları ve personeli içeren pazarın kolektif gücünü temsil eder.

MED GROUP, dünyanın dört bir yanındaki profesyonel hizmet sağlayıcıları ile çalışmalarına katılırken , profesyonel araç ve programları ve aynı zamanda sağlanan hizmetlerde büyümelerini ve daha bağlı olmalarını sağlamak için kaynaklar sağlar. Bu nedenle MED GROUP, müşterilerimize daha iyi entegre bir şekilde hizmet verebilmek için uygulamaları ve personeli yükseltmek üzere üye firmalarımızın yönetimine ve uzmanlarına yoğun eğitimler vermektedir. Ve üye şirketlerimiz sürekli mesleki eğitim kültürünü paylaşıyorlar. Liderlik becerilerinin yanı sıra mesleki standartlar ve teknikler hakkındaki gelişmeleri öğrenmek için takip ederler.

Dünyanın en iyi on küresel profesyonel ağından biri olan ve üyelerimizin geniş coğrafi kapsamının müşterilerimize uluslararası ihtiyaçlarını karşıladığı üye firma ve ofislerimizin birleşik kapasitesi, tüm yelpazeyi sağlayacak kadar büyük olmamızı sağlar. hizmetlerini kişiselleştirilmiş bir şekilde, özellikle seçkin müşterilerimize tüm dünyada kişiselleştirilmiş hizmetler sunmayı taahhüt ediyoruz.

Hizmet kapasitemiz sınırların ötesine geçiyor ve müşterilerimizin Avrupa’da birleşme bekliyor mu yoksa Asya’da bir şube mi açmak istiyorlarsa MED GROUP üyesi firmalar yardım sağlayabilir. Üye firmalarımızın uzman uzmanlığı sayesinde her bir yargı alanına uygun özel hizmet sunuyoruz. Finans, hukuk veya yönetim ile ilgili raporlarımızı ve çalışmalarımızı sunarken işletmelere, düzenleyicilere ve paydaşlara üstün güvence sağlıyoruz. Bu nedenle, ciddi iş sorunlarını tanıyarak, tahmin ederek ve çözerek değeri korumak ve geliştirmek için müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz.

Dünya çapındaki ortaklarımız ve personelimiz müşterilerimize ağ üzerinden toplu ve bağımsız olarak hizmet vermektedir.

Misyon stratejimiz, müşterilerimizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için derinlere gitmektir. Dönüşümü beyin fırtınası yapmak ve yönlendirmek için doğru profesyoneller ile işbirliği yapıyoruz. Ayrıca, sürdürülebilirlik sağlamalarını sağlamak için müşterilerimizle işbirliği yapıyoruz. Geleceği müşterilerimizle birlikte inşa ediyoruz.

Amacımız mümkün olan en yüksek yetenekleri sağlamak, ancak her üyenin yerel pazarda Denetim, Muhasebe, Hukuk ve İş Danışmanlığı Şirketleri de dahil olmak üzere en iyi Global profesyonel ağını oluşturma ve koruma niyetimizin bir parçası olarak bunu kullanmasına izin vermektir. Dünya, müşterilerimize bilgi alanlarımızda en kaliteli hizmeti sunmaktadır.

Amacımız, üye firmalarımıza ve müşterilerimizin tüm dünyaya üstün profesyonel hizmetler sunmaktır. İş dünyasına güven ve güvence veren bir ağ olduğumuzdan dünyadaki itibarımızla gurur duyuyoruz.

Amacımız mesleğimizin liderleri olmak, üye ağının ürettiği kaliteye odaklanmak ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yardımcı olmak için eksiksiz hizmetler sunmaktır.

Vizyonumuz

Vizyonumuz, güvenilir üye firmalarımız tarafından ulaşılan ve hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için sürekli destek sağlayarak Med Group’tan değer alan en tanınmış profesyonel küresel ağlardan biri olmaktır.

Felsefemiz, ABD, Avrupa, Avustralya, Çin veya Güney Amerika’da üye firmaları ve üye firma ve iştiraklerimizi dünyanın her yerinde aynı değerleri paylaştığımız yerlerde bulur.

Uygulamamızda bağımsız olmak ve amacımızla birleşmek suretiyle ulaşılabilen üstün müşteri hizmeti ve küresel kalite çözümleri sunan en gelişmiş bağımsız ve bağlı üye firma ağı olma yeteneklerimizi geliştirmek vizyonumuz var. bağımsız muhasebe, danışmanlık ve hukuk firmaları arasından seçim ağı. Üye firmalar ve müşterilerimiz arasında tutarlı referanslar ve verimli ilişkiler yoluyla dünya ekonomisinde rekabet etmeyi umuyoruz.

MED GROUP, sertifikalı muhasebeciler, yeminli mali müşavirler, hukuk danışmanları, iş danışmanları ve imtiyazlı üye firmalarımızla çalışan değerli kaynaklarımızla işbirliği yaparak elde edilen imtiyazlı danışmanlık firmaları da dahil olmak üzere profesyonel hizmet sağlayıcılarının önde gelen küresel ağlarından biri olarak kabul edilmektedir.

MED GEOUP’u bir pazar lideri ve üyelerin aşağıda ne yaptığımızı ve ilkelerimizi tanımlayan ilkelerimizi benimsemeye devam etme kararlılığıyla çalışmak için ödüllendirici bir yer haline getiren güçlü değerlere bağlı sağlam bir kültüre sahibiz. işleri nasıl yaparız:

Mükemmellik: Üye firmalarımız tarafından her seviyede uygulandıkları her yerde, yaptığımız her işte en yüksek mesleki standartları benimseriz. En yüksek yetkinliği sağlamaya yönelik sürekli çabalarımız, müşterilerimizin ilgisini, endüstrilerin iş iyileştirmesini, personelin ilerlemesini sağlar ve sonuç olarak bu, bağımsızlığımızı garanti eder. Teknik mükemmelliğimiz bizi diğer ağlardan ayırmak için temel değerimizdir ve tüm üye firmalara uygulanır. Müşteri memnuniyetini, iş kollarında iyileşmeyi ve personel iş gelişimini sağlamak için en yüksek kalite seviyesine ulaşmak için çalışıyoruz.

Entegrasyon: Müşterilerimizin ilgisini çekmek için hizmetleri yönlendirmek için küresel ekip çalışması sağlamak için ilham verdiğimiz üyelerimizi birbirine bağlayan güçlü bir ilişkiye sahip entegre bir ağ birliğiyiz.

Bağımsızlık: Gerçekten bağımsız üye firmalardan oluşan bir organizasyonun, günümüzün genişleyen pazarlarında işletmelerin karşılaştığı birçok zorluğu karşılayabileceğine inanıyoruz. Her üye firma son derece bağımsız olmasına rağmen, her biri aynı standartları benimser. Bağımsız düşünüyor ve davranıyoruz.

Girişimci Tutum: Üye firmalarımız ortak vizyonu paylaşırlar ve ekip üyelerimiz yaratıcıdır ve dünya çapındaki müşterilerimize olağanüstü bir müşteri hizmeti sunmak için yeni bir algı sunmaktan gurur duyuyoruz.

Ayrıca, yıllık mesleki konferans sırasında, oylama yoluyla, mesleki standartlar, bütçe, yönetim konseyi ve bölge konseylerinin atanması, stratejik plan ve ana politikaları tartışmak ve onaylamak için yıllık genel kurul düzenliyoruz.

Yönetim kurulu, yönetim konseyi tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyeleri, ağ yararına herhangi bir üye ekleyebilir veya herhangi bir konseyi değiştirebilirler.

Tüm yeni başvuran üyeler üyelik komitesi tarafından incelenir, daha sonra onay veya görevden alınma ve sonuçta sınıflandırmaya ilişkin öneriler kurulda iletilir. Üyelik komitesi üyeleri yönetim konseyi tarafından aday gösterilir.

Değerlerimiz

MED GROUP’un net değerler kümesi, gerçek değişime ulaşabilecek ve profesyonel kabiliyeti benimseyen küresel bir ağ oluşturmak için gereklidir. Ortaklarımız, MED GROUP değerlerini, performansımızla kültürümüzün ve davranışlarımızın bir parçası haline geldiği çağlardan beri canlı tuttu. Yönetim kurulumuz, uygulanabilirlik ve pratikliklerini sürekli olarak sağlamak için bu değerleri gözden geçirir ve yeniden değerlendirir. Değerlerimiz, pazardaki lider konumumuzu korumamızı ve tatmin edici ve motive edici bir küresel ağ olarak devam etmemizi sağlamak için yaptıklarımızı yerine getiriyor.

MED GROUP üyesi firmalar, yıllar boyunca edindikleri deneyimden yararlandıkları mesleki standartlara ortak bir bağlılıklarını paylaşırlar. Gelenek ve kültürler hakkındaki bilgilerini arttırdılar. Profesyonellerimizin muazzam deneyimi, müşterilerimize birleşik bir hizmet sunmak için üye firmalar tarafından yetkin bir şekilde toplanmaktadır.

MED GROUP ağı, müşterileriyle ve tüm çalışmalarında hizmetleriyle ilgili mesleki standartlara bağlı kaldıkları birbirleriyle ortak açıklık, dürüstlük, dürüstlük, küresel erişim, yerel anlayış değerlerini paylaşan bağımsız üye firmalarla karşılaşır.

MED GROUP üyesi firmalar için müşterinin ilgisi, değerlerimizdeki sürekli ilk etkidir ve müşterimizin ağın dışından ek uzmanlığa ihtiyaç duyabileceğini hissettiğimiz anda, müşterimizi kabul eder ve gerekli uzmanlığın korunmasına yardımcı oluruz. Müşterinin en iyi ilgisi önce gelen ve bizi motive etmemektir.

Mottomuz “GENERATING VALUE-DEĞER KATMAK”’tır ve bu etiket satırına inanıyoruz ve tüm üye firmalarımızın değerlerimizi aşağıdaki gibi listelediğimiz yerde tam olarak kavradığından ve iyice yaşadığından emin olmaya çalışıyoruz:

Azim: Ağımızı şekillendirme ve üye firmalarımızın işlerinde büyümelerine ve başarılı olmalarına yardımcı olma tutkumuz ve tutkularımızla hareket ediyoruz. Yaptığımız her işte sürekli gelişim peşindeyiz. Müşteriler için yararı en üst düzeye çıkarmak, ayrıca işletmelerin inovasyon ve gelişimini sürdürmek ve onlara ilham vermek için elde ettiğimiz fırsatları en iyi şekilde üretiyor ve üretiyoruz. İlkelerimiz, ağımızı oluşturmanın yanı sıra hedeflerine ulaşmada ve küresel kişiliğini korumada yardımcı oldu ve sunulan hizmetlerin kalitesini garanti etmek için saygın üye firmaları kendine çekti. Üye firmalarımız, hırs sağlamadaki kararlılığımız, ilkelerimiz bu öngörülemeyen küresel ekonomi ve pazarda rekabet etme yeteneğimizi artırmamıza yardımcı oldu.

İşbirliği: Ortak çalışma taahhüdümüz, ağımızın ayrılmaz bir parçasıdır. MED GROUP’un değerinden ve hizmetinden yararlanmak için üye şirketlerimize yardımcı oluyoruz ve bu açık küresel pazarda rekabet edebilmeleri için onlara güç veriyoruz. Üye firmalar arkadaşlık ekip çalışması ve işbirliği ile birleşirler.

Süreklilik: Firmaların sürekliliği, yönetim kurulunun sürekli olarak özellikle yeni üyelerin ve personelin geldiği ve yeni üyelerin ve personelin bir nesilden diğerine çıktığı ve süreklilik ve bilgi kalıcılığı sorununu gündeme getirdiği düşüncesidir. İlişkilerimizle birleştirdiğimiz deneyimimiz, geleceğe fayda sağlayacak dersler vermenin temelini oluşturmaktadır.

Çeşitlilik: Tüm insanları takdir ediyoruz, kültürlerine ve farklılıklarına saygı duyuyoruz. Tüm insan ilişkilerinin temelini paylaşıyoruz. Çeşitliliğimize rağmen, birleşik iz ve aynı değerleri benimseriz. İlham veren inovasyonumuz, açıklığımızın ve bizi tek bir entegre kurum olarak birleştirmek için çeşitliliğimizle dinleme, hareket etme ve tepki verme yeteneğimizin sonucudur.

Teklik: Üye firmalarımız kendi coğrafi alan yetki uygulamalarına kendi hizmet endüstrisi uzmanlıklarında sahiptir; ancak, gerektiğinde, yetki alanları arasındaki ortaklıklar yönetişim kurulu tarafından teşvik edilmektedir.

Global vurgu: Ana şehirler ve dünyanın gelişmekte olan pazarları aracılığıyla üye firmalarla küresel etkiye odaklanıyoruz. Üyelerimiz bölgesel farklılıkları ortaya koymaktadır, ancak her biri dünya çapında uluslararası bakış açısını ve bakış açısını korumaktadır.

Tutku: Üye firmalar, ilişkilerimiz ve müşterilerimizle olan ilişkilerimizi birleştiren tutkudan ilham alıyoruz. Bu, hizmetlerimizi sunma tutkumuzu nasıl uyguladığımızı açıklamaktadır. Müşterilerimiz önceliğimizdir ve onların konularını incelemeye ve işlerini, planlanan hedeflerini iyileştirmeye ve büyütmeye ve beklenenden daha fazlasını başarmaya kararlıyız.

Profesyonellik: Yetkinlik, yetenek, etik, şeffaf ve Kalite, Allinial Global ve Moores Rowland’ın üye firmalara sunduğu hizmetlerin temel özellikleridir. Üye firmalarımızın her birinin markayı ve profesyonel özelliklerimizi birbirleri ile müşterileri arasında yaşaması gerekir.

Güvenilirlik: Şeffaflık ve yasallık çerçevesinde tüm zamanlarımızda gerçekler ve kesinlik ile çalışıyoruz ve hareket ediyoruz, üye firmalar, müşterilerimize, ister dahili ister harici olsun öncelik. Kısaca, ahlaki ve dürüst tutarlılık, müşterilerimize nasıl yardımcı olabileceğimizi gösterir.

Duyarlılık: Ağımızın verimliliğini sürdürmek ve müşteriler ve üyelerin isteklerine yanıt veren enerjik bir ağ olarak itibarımızı pekiştirmek için hizmetimizi hızlı, etkili, kesin, samimi ve sorumlu bir şekilde sunmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin zorluklarıyla başa çıkma şeklimize özel bir önem veriyoruz ve toplumlarımız üzerindeki olumlu etkisini sağlamak için işi azami dikkatle yürütüyoruz.

Kalite: MED GROUP, ISQC1’i ve diğer kalite güvence prosedürlerini uygulayarak güvenilir, etkili ve profesyonel olduklarından emin olmak için Kalite Yönetimi (ISO) ve denetim hizmetleri gibi güvence ve sertifika hizmetleri sunan mevcut üye firmalarının çalışmalarını her yıl yürütmekte ve incelemektedir. yerel pazarlarında güçlü duruşlar. Üye firmalarımıza kaliteli hizmet sunma taahhüdünü sağlama konusunda odaklanıyoruz. Kurulduğu günden bu yana Allinial Global üyesi ve Moores Rowland, kaliteyi tehlikeye atmadan inanılmaz bir oranda büyüdü ve bu da firma için ve firma ile birlikte çalışma arzusu yarattı. Bu mükemmel bir başarı ve firmaların değerlerimize olan bağlılığından kaynaklanıyor.

Değer Odaklılık: Müşterilerimize değer katmanın en etkili tekniği, bağımsızlığımızı kaybetmeden onlarla ortak olmaktır. Her ödev, müvekkilimizi ve takım yaklaşımımızı programlar oluşturmak ve etkileyici etki yaratmak için dönüştürmek için bir fırsattır.