Tasdik Hizmetlerimiz:

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında, kurumların belge ve kayıtlarını vergi inceleme elemanları titizliliği ile inceleyerek yönetime düzenli olarak raporlanmaktadır. Bu raporlar ışığında amaç vergisel risk doğurabilecek hataları yönetime bildirerek önlem alınmasını sağlamak ve şirketi herhangi bir incelemeye karşı koruyarak vergisel açıdan sağlıklı bir duruma getirmektir.

• Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyanname tasdiki (Tam Tasdik Hizmetleri)

• Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyanname tasdiki (Tam Tasdik Hizmetleri)

Diğer Tasdik işlemleri:

» Yeniden değerleme tasdik işlemleri

» İç kaynakların sermayeye eklenmesi tasdiki

» Sermaye artışının tespiti raporları

» Dernek, tesis, vakıf muafiyet ve istisna tasdiki işlemleri

» Kredilere ilişkin tespit işlemleri

» Seyahat acentelerinin turizm geliri elde etme ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespitler

» Ham petrol ve petrol ürünleri ithali ve LPG ile ilgili olarak talep edilecek inceleme ve tespitler

» Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi

» İşsizlik sigortası fonunun gelir ve giderlerinin denetimi

» Servet ve varlık incelemeleri

» Erteleme ve taksitlendirme formları hazırlanması

» Stok değerleme işlemleri

» Stopaj iadesi ile Gelir ve Kurumlar Vergisi bağışıklıkları tasdiki

» Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler

» Özel beyannameler

» Dahilde işleme belgesi tespit ve değerlendirme raporları

» Randıman değerlendirmesine yönelik rapor ve hizmetler

» Yeminli Mali Müşavirlik mevzuatı çerçevesinde yapılan diğer tam tasdik hizmetleri

• Oto finansman ve temettü incelemeleri.

• Leasing incelemeleri.

• Dış kaynak inceleme, değerleme ve raporlama