UFRS Hizmetlerimiz:

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) kapsamında bağımsız dış denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması.

• Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), dünyada birçok ülkede ve ülkemizde kabul görmüş finansal raporlama sistemidir. Küreselleşen dünya ekonomisinde şirketlerin küresel derecede karşılaştırılabilir, şeffaf ve anlaşılır olmasını hedefler.

• Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) kapsamında bağımsız dış denetim ve raporlanması hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Yerel ülke mevzuatlarına göre hazırlanmış finansal tablolarınızı UFRS/TFRS finansal tablolar setine çeviriyoruz.

• Kamu Gözetimi Kurumu (“KGK”) tarafından uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları yayımlamaktadır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“IASB”) tarafından 2001 yılından sonra yayımlanan uluslararası muhasebe standartları, “IAS/UMS” (International Accounting Standard/Uluslararası Muhasebe Standardı) yerine “IFRS/UFRS” (International Financial Reporting Standards – Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) adını almıştır. IASB ile yapılan lisans anlaşması çerçevesinde TMS’ler IAS’lerin; TFRS’ler ise IFRS’lerin birebir Türkçe çevirilerini ifade etmektedir. Dolayısıyla TMS’ler ve TFRS’ler arasında bağlayıcılık açısından bir farklılık bulunmamaktadır.

• TMS/TFRS Yorumları ise, IFRS Vakfı bünyesinde yer alan IFRS Yorumlama Komitesi (IFRS Interpretations Committee-IFRIC) tarafından oluşturulan ve IASB tarafından uygun görülüp yayımlanan Yorumların birebir Türkçe tercümeleridir.

• Türkiye Muhasebe Standartları, TMS’ler, TFRS, BOBİ (Büyük ve Orta Boy İşletmeler) FRS ve Kurulun almış olduğu diğer karar ve düzenlemeleri içermektedir. Tüm standartlara buradan ulaşabilirsiniz.