Sürdürülebilirlik Raporlama ve Danışmanlık Hizmetlerimiz

• ESG Raporlama, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını, hedeflerini ve etkilerini paydaşlara açık ve şeffaf bir şekilde sunmalarını sağlar. Bu raporlama süreci, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki başarılarını ve zorluklarını kapsamlı bir şekilde gösterir. Etkili bir ESG raporu, şirketin sürdürülebilirlik stratejisi, politikaları, uygulamaları ve performans sonuçları hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.

• MED BDD olarak, şirketlerin ESG raporlama süreçlerinde stratejik destek sağlayarak CSRD ve ESGS standartlarının yanı sıra GRI gibi uluslararası sürdürülebilirlik ve ESG standartlarının kurallarına ve kriterlerine uygun raporlar hazırlamanızı sağlıyoruz. Bu hizmetimiz, mevcut (varsa) sürdürülebilirlik raporlarınızın analizi ve geliştirilmesi, raporlama standartlarına uyum, raporlama içeriğinin geliştirilmesi ve raporun etkili bir şekilde hazırlanması ve sunulması gibi başlıkarı içermektedir. Şirketlerin ESG raporlarının, sürdürülebilirlik performanslarını doğru bir şekilde yansıtmasını, paydaşların bilgi ihtiyaçlarını karşılamasını ve uluslararası kabul gören kriterlere göre (CSRD, ESRS ve GRI gibi) hazırlanmalarını sağlamak için uzmanlarımızla destek veriyoruz.

• ESG raporlama sürecindeki amacımız, şirketlerin CSRD, ESRS ve GRI gibi uluslararası sürdürülebilirlik ve ESG standartlarının şeffaflık ve hesap verebilirlik kriterlerini karşılamalarını sağlamaktır. Bu süreç, şirketlerin itibarını ve marka değerini güçlendirir ve sürdürülebilirlik alanında yatırımcı ve paydaş güvenini artırır. Ayrıca, raporlama süreci, şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda ilerlemelerini izlemelerine ve gerekli iyileştirmeleri yapmalarına olanak tanır.

• ESG Tetkikleri, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirmek ve iyileştirmek için kritik bir araçtır. Bu tetkikler, şirketlerin ESG hedeflerine ve standartlarına ne derece uyum sağladıklarını belirlemeye yardımcı olur. ISO 19011 gibi uluslararası tetkik yöntemleri ve en iyi uygulamalar temel alınarak gerçekleştirilen bu tetkikler, şirketlerin ESG performanslarını etkin bir şekilde ölçmelerine ve geliştirmelerine olanak tanır.

• MED BDD firmalara üçüncü taraf ESG tetkik hizmetleri sunmanın yanı sıra, kendi iç tetkik sistemlerini oluşturmalarında ve sürdürmelerinde de destek sağlar. Ekibimizdeki deneyimli tetkikçiler ve baştetkikçiler, firmaların ESG performanslarını objektif ve kapsamlı bir şekilde değerlendirir. Bu süreç, şirketlerin sürdürülebilirlik alanında karşılaştıkları zorlukları ve fırsatları daha iyi anlamalarına yardımcı olur ve sürekli iyileştirme için somut adımlar atılmasını sağlar.