Mali ve Vergi Hukuku Hizmetlerimiz:

• Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, SGK, ÖTV, diğer vergiler ile ilgili işlem ve beyanların mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanmaktadır;

» Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, SGK, ÖTV, diğer vergiler ile ilgili işlem ve beyanların mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlanmaktadır,

» Sürekli vergi danışmanlığı,

» Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler,

» Yurt dışında iş yapan TC Mukimi kişi ve kurumlarının vergi, danışmanlık, şirket kuruluşu vb. faaliyetlerinin takibi,

» Yabancı uyruklu yatırımcılar için Türkiye`de gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi,

» KDV planlaması ve yurtdışı/yurtiçi KDV İadesi işlemleri,

• Vergi Hukuku Danışmanlığı Hizmetlerimiz;

» Vergi Hukuku,

» Uluslararası vergi hukuku ile ilgili konular,

» Hizmet verilen dönemlere ilişkin vergi davalarının danışmanlığı,

» Vergi hukuku konularında yazılı mütalaa verilmesi,

» Şirket birleşme ve tasfiye işlemlerinde danışmanlık,

» Şirketlerle ilgili vergi hukuku işlemleri, genel kurul toplantıları, ana sözleşme değişiklikleri, unvan ve şekil değişiklikleri, yönetim kurulu kararları, sorumluluk dağıtımı, imza sirküleri tanzimi.