Yatırım Danışmanlığı ve Kuruluş Hizmetleri

• Proje yönetimi

• Sözleşmeyle ilgili yapılan müzakereler

• Proje planlama optimizasyonu

• Projelerin finanse edilebilir seviyeye getirilmesi

• Bütçelerin planlanması ve optimum kılınması

• Proje finansman dosyasının hazırlanması

• Ekipman ve tesislerin sağlıklı bir analizini gerçekleştirilmesi

• Sistemdeki problemlerin tespiti ve çözümüne yönelik önerilerin sunulması

• Proje geliştirme süreci danışmanlığı

• Optimize proje tasarım danışmanlığı